صفحه اصلي

تقسيمات كشوري ايران

اسامي قديم شهرها
زندگي نامه مشاهير

گرانترين و ارزانترين شهرها

كشورهاي وسيع جهان

اسامي قديم كشورها

القاب كشورهاي جهان
بناها و آثار معروف جهان
تاريخچه جايزه نوبل
شگفتي هاي جهان
عجايب هفتگانه دنيا
دانستني هاي گوناگون
خواص ميوه ها
عشاق معروف جهان
انواع شكنجه ها و مجازات
داستان جالب و خواندني

 

 
 

مركز ارتباطي خطي

كوثر

مزكز ارتباطي تصويري

 
زیباترین های دنیا را ببینیم تا خدا را بهتر بشناسیم

(( تنديس ))
ارتباط با مديريت سايت
الياس آقايانزاده
Email:
 ilyas_aghayanzadeh@yahoo.com

Mobile:
0935 3290124

 

شهر هاي ايران به دلايل مختلفي اعم از گسترش ، سياست، اقتصاد ، تغيير رژيم و ... تغيير يافته است و در سال 1386 بدين گونه مي باشد.

نام جديد نام قديم نام جديد نام قديم
آبادان عبادان آذرشهر دهخوارقان
آمل محمودآباد اراك عراق عجم-سلطان آباد
اصفهان اسپانه-سپاهان انديمشك صالح آباد
انزلي بندر پهلوي اروميه رضاييه
اهر ارسباران اهواز ناصري
ايذه مال امير ايرانشهر بمپور
بابل سر مشهد سر كرمانشاه باختران
بندر امام بندر شاهپور بندر تركمن بندر شاه
بندر عباس گمبرون بهشهر اشرف
پيرانشهر خانه تنكابن شهسوار
جيرفت سبزواران خدابنده قيدار
خرمشهر محمره دامغان صددروازه
دشت آزادگان سوسنگرد-دشت ميشان هفاچيه
رامسر سخت سر ري ركس-راقس
زابل نصرت آباد زاهدان دزداب
ساري طوسان سياه سبزوار بيهق
سلماس شاپور سمنان قومس
شادگان فلاحيه شاد آباد غرب هارون آباد
شهر كرد ده كرد فردوس تون
فريدن داران قائم شهر شاهي=علي آباد
قمشه شهرضا كاشمر ترشيز
گرگان استرآباد لنجان زرين شهر
مشهد سناباد مهران منصور آباد
ميانه ميانج هشترود آذران
همدان هگمتانه هويزه حذيره
يزد گت - -